vrijdag 24 augustus 2018

Last van hooggevoeligheid??

Deze blog is voor mensen die last hebben van prikkels uit hun omgeving of last hebben van wat ze voelen en ervaren in het bijzijn van andere mensen. Ze ervaren zoveel gevoelens en emoties dat ze dit niet snel kunnen loslaten en hier vervolgens last van hebben.

Voorbeeld:
Er is iemand in de buurt die ontzettend negatief is. Wanneer jij contact hebt met deze persoon voel je de intense negativiteit. Wanneer je thuis bent merk je dat je er nog steeds last van hebt. Het kost je bakken met energie en het lukt je niet direct om deze negativiteit los te laten

Omgaan met hooggevoeligheid

Ik wil even voorbij gaan aan de oorzaken en redenen van hooggevoeligheid. Laten we het direct hebben over hoe jij ervoor kunt zorgen dat je van jouw gevoeligheid geen last meer hebt zodat je jouw gevoeligheid kunt inzetten als kracht.

Twee aspecten van hooggevoeligheid.

Jouw gevoeligheid bestaat uit twee aspecten. 

 • Het voelen en ervaren
 • De weerstand tegen wat je voelt en ervaart
Allereerst enkele belangrijke vragen die je jezelf kunt stellen. Kun jij onderscheid maken tussen wat je voelt en de weerstand die je er tegen hebt? Waar heb je meer last van? De weerstand er tegen of het voelen en ervaren zelf? 

Je hebt last van je eigen weerstand, niet het gevoel zelf. 

Grote kans dat je niet precies het verschil ervaart tussen het voelen en de weerstand. Ik kan je vertellen dat je niet zo zeer last hebt van het voelen, echter dat je last hebt van de weerstand tegen het voelen.

Het gevoel kun je niet veranderen. De weerstand ertegen wel. De weerstand blijkt doorgaans veel meer te zijn dan mensen achteraf beseffen.

Het effect van weerstand tegen je gevoel

Er zijn twee belangrijke effecten van jouw weerstand.

 1. Je zet het gevoel vast. Emotie is als water. Het effect van dit gevecht is dat de emotie niet kan wegstromen en je daardoor langer (of zelfs blijvend) met dit gevoel blijft zitten. 
 2. Je ervaart alles meer intens. Denk eens niet aan roze olifant? Wat gebeurt er dan? Je gaat hier juist meer aandacht aan geven. Hoe meer aandacht je jouw emoties geeft, hoe meer je ervaart. 

Op je gemak met je ongemak 

Voelen is net als horen, zien, ruiken, proeven of het hebben van gedachten. Het zijn allemaal sensaties die komen en gaan. Echter ooit heb je besloten dat je dit specifieke gevoel echt niet prettig vind en het liever niet meer wil voelen. Misschien dat je als kind het gevoel niet kon verwerken. Feit is dat je op dit moment weerstand hebt tegen dit gevoel. 

Je kunt leren weer te ontspannen in deze ervaring. Met andere woorden, je kunt leren op je gemak te zijn met je ongemak. Met als gevolg dat het je het gevoel niet meer vast zet, maar ruimte geeft.

Hoe zou het voor jou zijn als de intensiteit van jouw gevoelens met 10% of 20% afneemt, 50% of zelfs helemaal verdwijnt? 

Je eigen gevoel omarmen

Wat doe je als je met een hamer op je vinger slaat? Je brengt je andere hand koesterend om je zere vinger en geeft je vinger liefdevolle aandacht. Toch doen we dit niet als we 'nare' gevoelens of emoties hebben. In plaats van onszelf liefdevolle aandacht te geven, veroordelen we onszelf, we balen dat we ons zo voelen en worden weer verdrietig omdat we balen.

Kortom, we vechten tegen wat we voelen. En dat werkt niet wanneer het gaat om emoties en gevoelens.....elke emotie waar je tegen vecht komt sterker terug. Wanneer hooggevoelig bent, dan is jouw noodzaak om hiermee om te leren gaan het grootst. 

In 7 stappen omgaan met je gevoelens

Wat moet je doen? 
 1. Merk op wat je iets voelt wat je niet wilt voelen. 
 2. Merk de weerstand op die je ertegen hebt.
 3. Ga met liefdevolle aandacht naar de plek waar in je lijf je dit ervaart. Weersta de neiging om te gaan denken en hier tegen te vechten.
 4. Blijf met liefdevolle aandacht bij deze fysieke plek. 
 5. Het helpt om deze plek te onderzoeken en hier in jezelf woorden aan te geven. Voelt het hard, zacht? Beweegt het, of is het star? Hoe groot is het? Stekend of kloppend? Etc...
 6. Blijf met liefdevolle milde aandacht bij deze plek en benoem in jezelf elke verandering die je waarneemt. 
 7. Verandert het gevoel of sensatie na 5 minuten niet? Ontdek of je er weerstand tegen hebt. Merk je dat je baalt van dit gevoel? Wil je het gevoel toch stiekem weg hebben? Geef toe aan jezelf dat je er weerstand tegen hebt. Ga naar stap 3, naar de plek waar je deze weerstand ervaart. 
De ervaring leert dat elke emotie uiteindelijk verandert en verdwijnt. De enige reden dat het niet verdwijnt is dat er een (onbewuste) weerstand tegen blijft bestaan. Het ontdekken van deze weerstand en deze toelaten is dan de eerste stap. 

Ervaren dat het werkt?

Het kan zijn dat je de oefening gedaan hebt en deze niet werkt. Dat komt omdat je ergens toch in je hoofd (lees: weerstand) blijft zitten. De oefening in tweetallen doen helpt hierop. De ander kan je helpen om je uit je hoofd te houden door je met aandacht bij je lichaam te houden en steeds te vragen wat je voelt in het moment.

Lukt het nog niet? Neem contact op met me. Je kunt in korte tijd ervaren dat het werkt.  Je kunt in een persoonlijk sessie ervaren hoe jij meer ontspannen kunt zijn met wat je allemaal voelt en ervaart. Neem contact op voor een eerste kennismaking. Bel Luc op 06-46394565woensdag 16 mei 2018

Vakantie intuitieve ontwikkeling, frankrijk

Een inspirerende week waarin je je intuïtie verder ontwikkelt, vol plezier, energie, verbinding en inzichten. Bij alles wat we doen staan we stil en verwonderen we ons. We staan bewuster in contact met onszelf, de ander en met de natuur. De wereld, de natuur, de ander....alles om je heen is jouw spiegel waaruit de inzichten als vanzelf komen. Je leert anders kijken naar de natuur en de mensen om je heen.

 • Wanneer: 11 t/m 18 augustus
 • Waar, Chatin, Frankrijk (7 uur rijden van Utrecht)
 • Inschrijven via Frankrijk, preau
 • Meer vragen, bel me op: 06-46394565

Intuïtie. 

We hebben allemaal toegang tot een onbegrensde bron van wijsheid. We doen oefeningen om contact te maken met de bron van wijsheid. Het is gemakkelijk en dichtbij. In deze week leg ik tevens uit, hoe je over een ander die je nog nooit gezien hebt, rake dingen kunt vertellen. Een nuchtere, heldere en doortastende uitleg hoe het werkt en hoe je het zelf kunt toepassen. Je leert jouw intuïtie in te zetten om inzichten te krijgen over jezelf en de ander.

Natuur en wandelen. 

We gaan zoveel mogelijk naar buiten deze week om te genieten van de prachtige natuur. Denk aan enkele wandelingen in de bossen van de Morvan en meditaties doen in de natuur. Wanneer je open en nieuwsgierig bent en jezelf volledig verbindt met de natuur is het je grootste spiegel. Hoe jij je voelt, bepaalt wat en hoe jij kijkt. Wat voor inzichten haal je uit de natuur? Wat betekent het voor jou wanneer een dier je pad kruist?

Mindfulness. 

Toegang tot je eigen intuïtieve wijsheid begint met aanwezigheid. Bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zonder te oordelen. Je neemt de wereld waar zoals deze is. Mindfulness betekent dat je met milde, nieuwsgierige, open en accepterende aandacht gewaar wat er is bij jezelf en in de ontmoetingen met de ander.

Qi Gong / Tai Chi

Qigong is een onderdeel van de Chinese medische wetenschap om lichamelijke en geestelijke gezondheid te behouden en te verbeteren. We gaan elke dag een uurtje bewegen bij voorkeur buiten. De oefeningen zijn voor iedereen toegankelijk en zijn herkenbaar aan de rustige ontspannen bewegingen. De oefeningen maken je bewuster van je eigen energie en onderhouden en herstellen de balans in het lichaam.

maandag 7 mei 2018

Jij bent ook helderziend

Helderziendheid is niet alleen weggelegd voor een kleine groep mensen. Ook jij kunt via simpele technieken direct toegang krijgen tot je intuïtie zodat je snel inzicht krijgt in jezelf en de ander. Dit alles is mogelijk zonder veel oefening.

                                                                                          
Artikel geschreven door: Luc van Esch, Auteur, trainer & coach
Meer over intuïtie, workshops en trainingen? Ga naar www.ontdekjezelf.com 

Wat is intuïtie?

Wanneer je je intuïtie volgt, volg je je gevoel bij een keuze die je maakt. Je kunt een onbekende direct goed inschatten. Of je weet bij een keuze misschien nog niet de juiste argumenten, maar het voelt gewoon goed.  

Intuïtie is direct inzicht zonder tussenkomst van het denken. Intuïtie toont zich in het nu door directe ervaring, beelden en gevoelens en uit zich in directe inzichten. Tegenover intuïtie staat de analyse, het ratio gedeelte dat na de ervaring analyseert, nadenkt en de argumenten overweegt om tot inzicht te komen.

Intuïtie wordt door veel mensen niet begrepen omdat het niet tastbaar is. Het is natuurlijk moeilijk te begrijpen wanneer een zogenaamd helderziend iemand iets ziet wat jij niet ziet. Of wanneer iemand iets schijnt te voelen wat jij zelf niet kunt voelen. Toch hoef je niet extreem helder te zijn om je intuïtie te kunnen toepassen om snel tot inzichten te komen. Net zoals je geen chefkok hoeft te zijn om een lekkere maaltijd te bereiden.

Alle informatie is aanwezig

Wanneer je iemand ontmoet die je nog nooit gezien hebt, hoe kun je dan zonder deze persoon gesproken te hebben tot snelle inzichten komen? Ik zal je vertellen dat alle informatie aanwezig is. Dat is zichtbaar voor degene die er oog voor heeft, denk aan de mimiek, de tientallen spiertjes die in het gezicht elke emotie verraden. Denk ook aan de houding of de manier van lopen. Degene die er oor voor heeft kan veel inzicht krijgen door te luisteren naar bijvoorbeeld het woordgebruik, de trilling in de stem, intonatie, volumegebruik of zelfs hoe hard iemand zijn voeten op de grond zet. Wat minder vanzelfsprekend, maar het is ook mogelijk om middels je reukorgaan op te merken hoe het met iemand is. Naast deze zintuigen hebben wij als mensen een ander zintuig, het empathisch vermogen, dat we kunnen inzetten om in te voelen. Het empathisch vermogen helpt ons onder andere te weten welke emoties en subtiele gevoelens er aanwezig zijn. Vindt de ander ons leuk? Is er liefde of haat aanwezig? Hoe zit de ander in zijn vel? Het enige wat we hoeven te doen is deze signalen op te merken, te interpreteren en woorden te geven.

De beperking van de ratio

Je kunt je voorstellen dat bovenstaande hoeveelheid informatie veel te groot is om via de ratio te analyseren. Er komen wel miljoenen signalen elke seconde via je zintuigen naar binnen. De ratio is daar veel te beperkt voor. Hoe ingewikkelder de keuze, hoe lastiger de ratio het heeft. We kunnen stellen dat alle informatie binnen ons bereik is. We moeten er slechts aandacht voor hebben en daarbij gebruik maken van de kennis die al in ons lichaam zit.

Ons lichaam is een groot ontvangststation van signalen die we bewust en onbewust oppikken. We hoeven alleen maar de informatie eruit te halen. Dus hoe doen we dat?

Komen tot inzichten

Aangezien de ratio te beperkt is, moeten we schakelen naar onze Intuïtie, die zich uit door middel van beelden en gevoelens. Dit zijn dan ook direct de twee ingangen tot je intuïtie:

 •          Voorstellings- of visualisatievermogen
 •          Lichaamsbewustzijn
De ene persoon is zich bewuster van zijn lichaam dan de ander. Ook pikt de ene persoon gemakkelijker emoties en gevoelens op dan de ander. Dat hoeft niet te betekenen dat deze persoon veel intuïtiever is. Veel voelen helpt, maar kan ook een beperking zijn. Je herkent vast wel dat wanneer je intense emoties en gevoelens ervaart, het vrij lastig is om helder na te denken. Luisteren naar de ander is dan niet mogelijk, laat staan luisteren naar jezelf. Een van de dingen die helpen om de inzichten tot ons te laten komen zijn ontspanning en innerlijke rust.

Voordat je tot inzicht in de ander wilt komen, staat hieronder een eerste oefening om te komen tot inzicht in jezelf. Het is een techniek waarbij je gebruik maakt van je lichaamsbewustzijn in combinatie met je voorstellingsvermogen. We willen nu geen rationele analyse over hoe jij denkt over jezelf. Het doel van deze oefening is te komen tot intuïtief inzicht over jezelf over wat nú relevant is.

Gebruik maken van beelden

De oplossing is zo eenvoudig dat je bijna niet zou geloven dat het werkt. Je gebruikt je voorstellingsvermogen om toegang te krijgen tot je intuïtie. Door beelden op te laten komen, maak je direct contact met je onbewuste waar alle informatie is opgeslagen. Je hoeft  dit vervolgens alleen maar te beschrijven en te interpreteren om te komen tot inzichten over hoe het nú met je gaat. 

Het is belangrijk om erop te vertrouwen dat alle informatie aanwezig is. Hier moet je niet over nadenken. Sterker nog, hoe meer je nadenkt, hoe slechter het resultaat zal zijn van de oefening. Nu weet ik uit ervaring dat er genoeg mensen zijn die geen beelden voor zich zien. Je hoeft het beeld dan ook niet letterlijk voor je te zien. Het bedenken of je fantasie gebruiken volstaat op dit moment.  

Oefening inzicht in jezelf

Ga rustig zitten in een rustige omgeving en adem eerst een aantal keer diep in en uit. Doe vervolgens de oefening stap voor stap. Stel je voor dat jij een dier bent. Het eerste dier wat in je opkomt. Welk dier is dat?

-          Beschrijf het dier in detail.

Schets de omgeving waarin je het dier ziet.
-          Beschrijf de omgeving in detail.
-          Is het dier alleen? Wat voor andere dieren zie je?
-          Mocht het lukken, vraag jezelf af wat voor kleuren er zijn, welke geluiden je hoort en wat je ruikt.

Zoom in op het dier en stel jezelf de volgende vragen:
-          Wat zie ik het dier doen? Beweegt het dier, staat het stil?
-          Hoe kijkt het dier uit de ogen?
-          Hoe voelt het dier zich?
-          Wat verlangt het dier?
-          Gaat het dier ergens naar toe?
-          Hoe verhoudt het dier zich tot de omgeving en tot de andere dieren?
-          Wat zijn de kwaliteiten van dit dier?

Wanneer je deze beelden vervolgens gaat interpreteren is het belangrijk te onthouden dat het niet gaat over de letterlijke betekenis van het beeld. Wanneer er als eerste een kip in je opkomt, kan ik je zeggen dat jij geen kip bent. Laat je oordelen over het dier los. De beelden zijn slechts een medium om de informatie tot je te laten komen. Het gaat uiteindelijk om het gevoel en de betekenis die onder de beelden zit. Wat symboliseert de kip voor jou? Wat voor gevoelens had je bij die beelden?

Vervolgens is de vraag natuurlijk in welke mate jij je herkent in dit beeld. Grote kans dat jij je herkent in het beeld dat je van jezelf geschetst hebt, wat betekent dat je de techniek begint te beheersen. Je kunt vervolgens met deze oefening nog veel dieper gaan. Dit is afhankelijk van de vragen die jij jezelf stelt en de beelden die jij vervolgens op laat komen. Elk klein detail dat zich in je voorstellingsvermogen vormt heeft een betekenis. Uit alle miljarden mogelijkheden heb je niet voor niets deze beelden naar boven laten komen. Het is aan jou om deze betekenis te interpreteren en daar informatie uit te ontlenen. Hoe beter jij jezelf kent, hoe sneller je tot inzichten kunt komen. Oefening baart kunst.

Direct inzicht in de ander

Je kunt jouw helderheid ook gebruiken voor inzicht in de ander. In mijn workshops ‘Van intuïtie naar inzicht’ leert ik je in een avond hoe je een kloppende reading kunt geven aan iemand die je niet kent.
Het boek ‘Van intuïtie naar inzicht’ is sinds maart verkrijgbaar bij de boekhandel. Kijk op www.ontdekjezelf.com voor meer informatie.

                                                                                                                                                               

Nieuwsgierig naar hoe goed jouw intuitie is? 
Ga naar de workshop 'van voelen naar heldervoelen, van zien naar helderziend'. Leer in een avond hoe je een kloppende reading geeft. Klik hier voor de agenda
                                                                                                                                                                

vrijdag 9 maart 2018

De illusie van keuzevrijheid


Vroeger dacht ik altijd dat ik keuzes had echter ik besef me steeds meer dat ik geen enkele keuze heb. Ook voor mijn coaching cliënten is er uiteindelijk maar een optie.

                                                                                          
Artikel geschreven door: Luc van Esch, trainer & coach
Vertrouwen op de keuzes die je maakt? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking 

Het lichaam twijfelt niet

Mijn lichaam geeft aan welke keuze ik moet maken en het lichaam twijfelt nooit. Ik bedoel dan niet dat ik kies vanuit mijn emoties of instincten. Emoties zijn geen goede raadgever bij de keuzes die we maken. Emotie zijn kortstondig, deze komen en gaan. Ik heb het over de authenticiteit van het lichaam, de congruentie van de signalen die allemaal dezelfde richting op wijzen.

Ik weet nog dat ik enkele jaren geleden ontslag nam. Ik zou je kunnen zeggen dat het een keuze was, maar het was echt geen keuze. Ik moest. Mijn lichaam schreeuwde om ontslag te nemen. Geen keuze vanuit boosheid of frustratie. Alle signalen in mij en om mij heen bewogen maar in een richting. Het gevoel was zo sterk dat ik het niet meer kon negeren. Ik moest reageren.

Het antwoord is altijd direct aanwezig

Zodra je voor een keuze staat geeft het lichaam direct het antwoord. De meeste mensen registreren deze signalen niet. Ze volgen de gedachten, herinneringen en verwachtingen die direct daarna volgen. Ze neigen ertoe om dezelfde keuze te maken die ze altijd hebben gemaakt gebaseerd op deze herinneringen. De gedachten en emoties vertroebelen vervolgens de helderheid om de signalen te zien die er NU zijn. En weg is de duidelijkheid en het overzicht.  

Twijfelen over keuzes

In coaching kom ik veel cliënten tegen die twijfelen over keuzes. Ik vraag dan de verschillende opties toe te lichten. Het enige wat ik vervolgens doe is teruggeven wat ik zie, voel en hoor. Bij de ene optie is er aanwezigheid, duidelijkheid in de stem en ontspanning op het gezicht. Bij de ander keuze is er angst en verlangen voelbaar en gaat de cliënt meer denken, herinneringen en verwachtingen komen naar voren.

Passende keuzes maken betekent bewust worden

Naarmate ik ouder word, word ik steeds bewuster van wat ik voel en ervaar. Dat betekent dat bij elke keuze ik opmerk welke signalen mijn lichaam aangeeft en helderheid krijg over de betekenis van de signalen die ik ervaar. Linksaf voelt goed, rechtsaf voelt gewoon niet meer goed. Hoe bewuster ik word, hoe sterker de signalen die ik opmerk. Dat betekent dat ik mijn lijf niet meer kan negeren. Bepaalde keuzes kan ik gewoon niet meer maken.

Bij kleine dingen zoals het kiezen van een pak suiker maakt het allemaal niet zoveel uit. Echter hoe bewuster ik word, hoe meer ik me besef dat zelfs bij een pak suiker een subtiele beweging voelbaar wordt in mijn lijf die aangeeft welk pak suiker ik moet pakken. Kiezen wordt niet meer iets om over na te denken. Het wordt een bewust automatisme waarbij ik in het nu reageer op de signalen die er zijn.

Vertrouw bij keuzes in het moment

Geen verwachtingen en herinneringen erbij halen, maar waarnemen en vertrouwen in het moment. En ja, soms is het hoofd dominant en maak ik een keuze die achteraf niet goed uitpakt. Dat noemen we evolutie. We leren van de fouten die we maken, we worden bewuster zodat we volgende keer de signalen duidelijker herkennen. Lukt het de volgende keer weer niet, dan lukt het die keer erop. Er komt altijd een moment dat we wakker worden en de signalen gaan herkennen.

                                                            
Heb je meer behoefte aan tastbaarheid, meer concrete uitleg en technieken om te vertrouwen op je intuïtie bij de keuzes die je maakt? Het boek van ‘intuïtie naarinzicht’ is nu bestelbaar en ligt medio maart bij de boekhandel. dinsdag 6 februari 2018

Het belang van intuitie bij coaching

Vaak wordt intuitief coaching als een apart systeem of model gezien. Soms in vergelijking met  transactionale analyse, systemisch werk, noem maar op. Deze vergelijking gaat volledig mank. De transactionele analyse is een model. Misschien zou je kunnen zeggen dat coachen middels de transactionele analyse een techniek is. Intuïtie daarentegen is géén model en ook géén techniek. Dus hoe kun je dit vergelijken?

Wat is intuïtie dan? 


Intuïtie is een zintuig en heeft te maken met ons empathisch vermogen, ons vermogen emoties, energieën en gevoelens van anderen waar te nemen en over te nemen. Dit is een zintuig, een bron van informatie, net zoals horen, zien en ruiken zintuigen zijn. Iedereen snapt dat je naarmate je meer zintuigen tegelijkertijd in kunt zetten je waarneming en daarmee je analyse completer wordt. Je kunt de wind horen, echter wanneer je tevens de bomen ziet bewegen en de wind voelt, wordt je waarneming completer en je analyse scherper. Je zintuig intuïtie gebruiken tijdens coachen maakt je dus per definitie completer.

Coachen vanuit intuïtie


Je kunt dus ook niet zeggen 'ik coach alleen vanuit mijn intuïtie'. Dat is net zoiets als ik luister alleen tijdens de coaching. Er is dus een onderscheid tussen de technieken of methodieken en de zintuigen die je gebruikt om deze methodieken toe te passen. Je intuïtie leren inzetten tijdens coachen vraagt oefening. Ik snap ook dat intuïtie niet altijd goed begrepen wordt. Dit zintuig heeft alles te maken met empathisch vermogen en voelen. Het wordt dan ook door veel rationele mensen vaak niet begrepen omdat het niet tastbaar is. Net zozeer het moeilijk voor een blinde te begrijpen valt wat er allemaal te zien is.

Leren coachen vanuit intuïtie


Iedereen kan het echter leren om intuïtie in te zetten. Hier hoef je niet oversensitief voor te zijn. Je mag zelfs sceptisch of rationeel zijn. Er zijn eenvoudige technieken die je kunt leren. Heb je meer behoefte aan tastbaarheid, meer concrete uitleg en technieken om je intuïtie in te zetten? Het boek van ‘intuïtie naarinzicht, leer readingtechnieken voor direct inzicht in jezelf, de ander en in relaties’ ligt van medio maart bij de boekhandel. 

woensdag 10 januari 2018

Van intuitie naar inzicht


Wanneer je je intuïtie volgt, volg je je gevoel bij een keuze die je maakt. Of je weet bij een keuze misschien nog niet de juiste argumenten, maar het voelt gewoon goed. Je kunt een onbekende direct goed inschatten. Of je hebt een sollicitatiegesprek en weet gewoon dat dit het bedrijf is waar jij gaat werken.

Intuïtie is inzicht door directe ervaring 


Intuïtie is direct inzicht zonder tussenkomst van het denken. Intuïtie toont zich in het nu door directe ervaring, beelden en gevoelens en uit zich in directe inzichten. Tegenover intuïtie staat de analyse, het ratio gedeelte wat na de ervaring analyseert, nadenkt en de argumenten overweegt om tot inzicht te komen. 

Intuïtie vaak zweverig & onbegrepen


Intuïtie wordt door veel mensen niet begrepen omdat het niet tastbaar is. Het is natuurlijk moeilijk te begrijpen wanneer een zogenaamd helderziend iemand iets ziet wat jij niet ziet. Of wanneer iemand iets schijnt te voelen wat jij zelf niet kunt voelen. Of de ander die kennis heeft over jou waar jij bij jezelf afvraagt, hoe kan dat? Toch hoeft je niet extreem helder te zijn om je intuïtie te kunnen toepassen om snel tot inzichten te komen. Net zoals je geen chefkok hoeft te zijn om een lekkere maaltijd te bereiden.

Van intuïtie naar inzicht


 Ook jij kunt via simpele technieken direct toegang krijgen tot jouw intuïtie zodat je snel inzicht krijgt in jezelf en de ander. Dit alles is mogelijk zonder veel oefening. In het boek 'Van intuïtie naar inzicht' leg ik je eenvoudige technieken uit hoe je direct inzicht kunt krijgen in jezelf en een ander die je nog nooit gezien hebt. Met oefeningen die je direct kunt toepassen. Vanaf maart in de boekhandel.