dinsdag 24 januari 2012

Coachen met garantie op succes en resultaat

Over het algemeen wordt er weinig coaching aangeboden met succesgarantie. Ga jij met een coach een coachingstraject aan terwijl je niet zeker weet wat het oplevert?

Succes van coaching hangt af van de kracht van de relatie.

Het klopt dat het resultaat in een verandering altijd afhankelijk is van de cliënt, maar net zo goed afhankelijk is van de coach. De relatie tussen de twee dient krachtig en vol vertrouwen en inspiratie te zijn en scherp genoeg om twijfels aan te gaan. De coach is in staat om helder te maken wanneer er twijfel aanwezig is of juist het vertrouwen en de coach heeft de vaardigheden om energie en kracht zichtbaar te maken die nodig is om deze verandering in te zetten.

Een goede coach durft nee te zeggen tegen de cliënt.

Als ik nee zeg tegen een cliënt, dan zeg ik ook nee tegen inkomen. Ik loop kans de relatie op het spel te zetten want de cliënt wil misschien geen twijfel of nee horen. Aan de andere kant, als ik voel dat ik als coach niet degene ben die de ander verder kan brengen, dan beëindig ik de relatie en verwijs ik ze door. Geen inkomsten, maar ook geen verspilde energie, geen teleurstellend traject voor beide kanten.

Coachen met garantie op succes en resultaat.

Wil jij een nieuwe stap zetten en zoek je hiervoor een krachtig klankbord? Ben je na een bijeenkomst om wat voor reden dan ook niet tevreden, dan betaal je de nota niet. Ga naar www.authenticiteitscoach.nl , en bel me op voor een eerste kennismakingsgesprek.

Geen opmerkingen: