vrijdag 21 oktober 2011

Mindfulness coach top 6 belangrijke eigenschappen

Mindfulness coaching: “het begeleiden van de ander bij het
aanvaarden van zichzelf.”

1. Aanvaarding van jezelf. De ander begeleiden in het aanvaarden van zichzelf, begint bij aanvaarding van jezelf.

Wanneer jij als coach je eigen emoties niet kunt toelaten heb je er waarschijnlijk een oordeel over (vergelijk jezelf met het oordeel loze kind die binnen 5 minuten alle emoties de revue kan laten passeren zonder er iets van te vinden). Elk oordeel over het toelaten van je emoties is direct voelbaar bij de coachee, bv. ‘ik mag niet boos zijn’. De coachee zal dit (on)bewust waarnemen, en voelen dat hij niet boos mag zijn. Hij zal hierdoor minder makkelijk (of niet) contact kunnen maken met deze emoties. Hoe kun je de boosheid van je coachee aanvaarden als je je eigen boosheid veroordeelt? Dat is onmogelijk.

2. Bewustzijn van je energie, omdat energie, energie oproept bij de ander. (energie is het totaalpakket aan gevoelens,overtuigingen, emoties, verwachtingen etc. die je (on)bewust neerzet in een ontmoeting)

Wanneer je enthousiast of verdrietig bent, voelt de ander dat. Zo is ook de rust of onrust die iemand heeft direct voelbaar. Ook de oordelen die je hebt over emoties zoals bij punt 1 genoemd zijn direct voelbaar. Jouw energie heeft direct impact op de coachee en de loop van het gesprek. Scherm je als coach je emoties af voor je cliënten? De cliënt voelt dit en sluit ook haar emoties af.
Zo is al bewezen dat kinderen waarvan je verwacht dat ze slim zijn beter presteren dan kinderen waarvan je verwacht dat ze dom zijn. Jouw verwachtingen zijn voelbaar en nodigen bij de ander direct uit om dit te laten zien. Wees authentiek in wat je voelt en ervaart!

3. Liefdevolle aandacht is helend

Er is niets zo helend als liefdevolle aandacht. Denk aan de liefde die de moeder geeft aan haar kind waardoor alle pijn verdwijnt en het kind in overgave kan zijn met wat er is. Deze liefde is bij iedereen aanwezig en geeft de coachee de ruimte zichzelf over te geven aan wat er is. Aanvaarden van jezelf is niets anders dan overgave aan het moment en dat wat er op dat moment is.

4. Aanwezigheid en aandacht

Je merkt direct in een gesprek wanneer jouw gesprekspartner aan iets anders denkt. Luistert de ander wel? Ook de coach is mens en zal in het gesprek vast en zeker emotioneel geraakt worden en met momenten afdwalen, hoe kort ook. Zelfmanagement is onontbeerlijk door jezelf steeds uit je eigen verhaal te halen om weer opnieuw te luisteren naar de ander.

5. Vertrouwen in zelfredzaamheid, grootsheid en heelheid zien coachee (en jezelf)

Zodra je twijfelt aan de zelfredzaamheid van de coachee, zal hij direct jouw twijfel voelen. Wanneer de coachee merkt dat je hem vertrouwd zal hij langzaam contact kunnen maken met zijn eigen vertrouwen. Merk je dat je twijfelt, betekent het niets anders dan dat je naar je zelf moet kijken, naar de twijfel en angsten in jezelf. De coachee is niets anders dan een spiegel van jezelf. Denk aan de vader die het kind het de vrijheid geeft om te rennen en te vallen. Dit geeft ruimte om te proberen, te oefenen en te leren.

6. Je grootstheid accepteren

Je verdriet accepteren is een ding, maar je grootsheid accepteren is een ander. Dat is iets waar ze in Amerika een stuk verder mee zijn. In Nederland wordt al snel gezegd dat je normaal moet doen. Wanneer je jezelf naar voelt, ga je nare dingen doen. Voel je jezelf groots, ga je grootste dingen doen. Het is onmogelijk de coachee te stimuleren grootse stappen te zetten, wanneer deze
grootsheid niet in energie ‘gespiegeld’ word door de coach. Heeft de coach misschien een oordeel over zijn eigen grootsheid?

Lees verder over 5 daagse mindfulnesscoaching opleiding, in 7 stappen mindfulness dieptecoaching

dinsdag 18 oktober 2011

In 7 stappen de sfeer positief beïnvloeden

Gedrag roept gedrag op, energie roept energie op.

Onder energie versta ik: het totaal pakket aan emoties, verwachtingen, intenties en overtuigingen die je met je meedraagt. Je kunt het zien als de uitstraling die iemand heeft. Als iemand zich goed voelt, dan is dat fysiek zichtbaar hoe iemand loopt maar ook voelbaar. Deze persoon heeft dan ook andere gedachten dan wanneer hij zich ‘naar’ voelt en doet dan vanzelfsprekend ook andere dingen.

Met aanwezigheid en intentie de sfeer beïnvloeden

Belangrijke elementen om de sfeer te beïnvloeden zijn de kracht van jouw aanwezigheid en intentie. Aanwezigheid: Ben je veel aan het denken, dan zit je meer in je hoofd. Voel je fysiek contact met je lijf, zit je meer in je lijf. Daar waar je met je aandacht bent, ben je aanwezig. Hoe meer je in je lijf zit, hoe krachtiger je volledige aanwezigheid.

De intentie heeft te maken met ‘de wil’. Hoe sterker je iets wilt, hoe meer voelbaar het is. Als je van iets echt overtuigd bent en dit heel sterk wilt, ga je het ook anders denken, voelen, praten en ga je ook anders bewegen. Lees verder over ‘de krachtigste persoon bepaald de sfeer’.

In 7 stappen de sfeer positief beïnvloeden

 1. Bepaal welke intentie je wilt neerzetten (bv. openheid)
 2. Voel hoe sterk je dit werkelijk wilt.
 3. Haal een herinnering op toen je dit gevoel het meeste ervoer. Haal de details terug, zoals met wie je toen was, waar, wat je zei, dacht, en voelde etc.
 4. Check je lijf, waar voel je dit gevoel in je lijf. Als jij volledig (bv. open) bent, hoe en waar voel of ervaar je dit? (maak je niet druk als je dit niet geheel kunt voelen. Jouw intentie is belangrijker dan je capaciteit om te voelen)
 5. Maak dit gevoel groter. Stel je voor dat je dit gevoel toelaat in je gehele lijf.
 6. Word je bewust van je ‘eigen ruimte’. Iedereen heeft een kleine ruimte om zich heen, wat ook de ruimte is die je afstand houd naar andere mensen toe, ook wel eigen ruimte, comfort zone of aura genoemd. Stel je voor dat je deze ruimte om je heen hebt en deze intentie ook in de ruimte om je heen neerzet.
 7. Herinner jezelf aan deze intentie gedurende de dag en herhaal kort deze stappen.
Deze stappen helpen je te herinneren aan je intentie. Zoals hierboven aangegeven heeft jouw intentie/wil direct invloed op hoe je denkt, voelt, en gedraagt. Dit draagt natuurlijk direct bij aan de sfeer.
O ja….geloof niet wat ik hier opschrijf, probeer het uit en vertrouw op je eigen ervaring. Probeer het uit om de sfeer positief te beïnvloeden. 

maandag 17 oktober 2011

Niveaus van luisteren, aandacht en bewustzijn

Er bestaan veel boekjes over luisteren en verschillende niveau’s. Binnen co-active coaching hebben ze drie niveau’s van luisteren onderscheiden waar ik me in kan vinden. Ze richten zich op de aandacht die je hebt voor de ander, voor jezelf en de impact die we op elkaar hebben in een gesprek.

De niveaus van luisteren: 

1. Aandacht gericht op jezelf. 

Je luistert niet echt. De ander vertelt over zijn vakantie, echter je bent in gedachten bij het moment toen jij zelf op vakantie was. De vragen die je vervolgens stelt zijn om je eigen nieuwsgierigheid te beteugelen eerder dan dat je doorvraagt op het verhaal van de ander. Je bent met jezelf bezig in plaats van met de ander. Dit overkomt je snel wanneer je emotioneel geraakt wordt door wat de ander verteld. Het verhaal wat de ander vertelt doet je denken aan een eigen situatie.

Elementen: De ander onderbreken. Je zit in je eigen gedachten bv. wat je vind, voelt of denkt over wat de ander vertelt. Je bent ongeduldig om eigen verhaal te vertellen.

2. Aandacht gericht op de ander. 

De luisteraar is zich bewust van wat er bij de ander speelt, denk aan de emoties en non-verbale communicatie die bij de ander zichtbaar of voelbaar zijn.

Elementen: Meeleven met de emoties van anderen. Zien hoe de ander zich voelt. Aandacht voor de non-verbale communicatie zoals gebaren en expressie in het gezicht. Je hoort en ziet wat de ander belangrijk vindt.

3. Volle aanwezigheid op jezelf, de ander en de omgeving. 

Op dit niveau heb je ook aandacht voor de onderstroom en de impact van de ander op jou en op de ruimte om jullie heen. Denk aan een gesprek waar de spanning voelbaar kan zijn of een gesprek waar je een spelt kunt horen vallen. Bewustzijn hierover is aandacht voor de energie ofwel sfeer in de ruimte die bepaald wordt door jullie interactie.

Elementen: Aandacht voor de energie in de ruimte. Bewustzijn van de ander en aandacht voor alle zintuigen. Je bent je bewust van de impact die jij hebt op de ander en ook de impact die de ander op jou heeft.

Als begeleider, trainer, coach of therapeut zijn met name de niveaus 2 en 3 belangrijk. Zodra je merkt dat je op niveau 1 zit, kun je op schakelen naar niveau 2 of 3.

De sleutel tot aandacht

De sleutel tot aandacht is vertellen vanuit wat je voelt. Wanneer de verteller zich verdrietig voelt, dan voel jij dat ook. Je merkt het aan het woordgebruik, intonatie en mimiek. Is de verteller boos, dan voel je dat ook. Het bijzondere is dat naarmate de ander vertelt met zeer weinig emotionele beleving (dus vertelt vanuit zijn of haar hoofd), dat het effect is dat de luisteraar ook naar het hoofd gaat. Je dwaalt dan sneller af en gaat eerder naar niveau 1 van luisteren.

De aandacht vasthouden

Het is veel gemakkelijker om met aandacht te blijven wanneer de verteller veel contact heeft met zijn of haar gevoelens en emoties. Denk eens aan die leraar die je op school had. Bij de een dwaalde je snel af en bij de ander hing je aan zijn lippen. Hoe meer passie de leraar voelt tijdens het vertellen, hoe meer de leraar deze passie overbrengt.
Wil je de aandacht vasthouden? Zorgt dat je voelt wat je vertelt.

zondag 16 oktober 2011

Mindfulness dieptecoaching in 7 stappen

Mindfulness coaching: de ander begeleiden in het aanvaarden van zichzelf

1.Onderwerp: waar wil je op gecoacht worden?
De coachee vertelt wat hij of zij wil veranderen of niet tevreden over is. Vaak gebeurt het dat de coachee praat over emoties, terwijl deze niet voelbaar zijn. Bijvoorbeeld iemand die vertelt dat hij boos is terwijl hij glimlacht. Belangrijk om dit te registreren als coach en te vragen naar wat de coachee werkelijk voelt.
2.Startpunt: emoties zijn zichtbaar / voelbaar
De emotie wordt zichbaar. Vraag door zodat de coachee deze nog meer kan waarnemen. Denk aan vragen zoals: wat was de situatie, wat dacht je,, wat maakte dat je je zo voelde, wat was er zo belangrijk voor je, wat voelde je, etc.
3.Coachee richt aandacht op lichaam
De emotie is nu fysiek voelbaar. Vraag door coach: wat voel je nu? Wat ervaar je nu bij die plek die meest om aandacht vraagt. De coachee beschrijft wat hij of zij ervaart. Help de coachee om dit te onderzoeken. Is het hard, zacht, groot, klein, heeft het een kleur, dik, dun, beweeglijk, star...etc
4.Coach begeleid met vragen en luisteren. De coach stelt met name vragen wanneer:
–Coachee (non)verbale signalen geeft, wanneer de coachee gaat zuchten of verzitten, of......
–Intuitie coach, volg je gevoel of intuitie wanneer je moet checken.
–De coach gebruikt het eigen lichaam als referentiepunt. Wanneer je iets begint te voelen in je buik, zou je kunnen vragen wat de ander op dit moment ervaart in zijn of haar buik. Grote kans dat er dan ook iets gebeurt bij de coachee. Zo niet, ook goed, zo ja breng je de coachee misschien tot verdere verdieping.
5.Doorgaan tot andere fysieke sensatie om aandacht vraagt
Fysieke sensaties in het lijf worden uiteindelijk altijd groter of kleiner. Grote kans dat andere sensaties opkomen tijdens het begeleiden. De sensatie die het meest om aandacht vraagt is het belangrijkste.
6.Indien fysieke sensaties niet meer aanwezig zijn, terug via dezelfde
route naar beginpunt

Uiteindelijk dienen geen nieuwe sensaties zich meer aan en verdwijnt het gevoel. Soms pas na een uur mindfulness coaching! En soms pas de tweede sessie, echter uiteindelijk verdwijnt het altijd. Je gaat vervolgens weer terug naar de vorige sensaties die dan meestal ook verdwenen zijn.
7. Afsluiten met onderzoeksvraag of meditatiehuiswerk
Onderzoeksvragen kunnen zijn: Hoe verhinderd dit gevoel jou om te leven? Op welke momenten beinvloed dit gevoel jou? Wanneer ga je weg van dit gevoel?
Meditatiehuiswerk kan inhouden dat de client elke dag 5 minuten de situatie voor de geest haalt en met aandacht bij dit gevoel blijft komende weken.
Heel fijn om je emoties te accepteren, maar accepteer je ook je grootsheid. Naast diepte-coaching, kun je dezelfde stappen ook nemen om te komen tot hoogte-coaching. Accepteer je als begeleider of coach ook je eigen grootsheid of diepte?
Geloof niet wat je hoort of leest, maar geloof je eigen ervaring. Ervaar of en hoe het werkt voor je.
Lees verder over mindfulness coaching of over de opleiding tot mindfulnescoach

donderdag 13 oktober 2011

Opleiding tot Mindfulness coach

Deze nieuwe opleiding start 12 januari en is gericht op het begeleiden van de coachee in het aanvaarden van zichzelf.

Wat onderscheid deze opleiding tot mindfulness coach
 • Coachingsopleiding gericht op begeleiden van de coachee bij aanvaarding van zichzelf. Dat zijn de dieptes, maar ook de hoogtes die aanwezig zijn bij de coachee.
 • Gebruik van meditaties en meditatietechnieken
 • Aanwezig zijn bij gevoelens en emoties (ook 'positieve')
 • Gebruiken van intuitie, luisteren en gebruiken van signalen in jezelf en bij de coachee
Uiteraard leer je ook de basis coachingsvaardigheden zoals krachtige vragen stellen, openen en afsluiten van gesprekken. In een kleine groep oefenen we met elkaar en je wordt gevraagd om tussen de blokken iemand te zoeken die voor jou als coachee wil fungeren zodat je het geleerde in praktijk kunt brengen.

Interesse? Lees meer over de inhoud van de training of data en kosten van deze mindfulness coachingsopleiding. Schrijf je anders in voor de open dag op 15 december te Kerkdriel (nabij Den Bosch)

woensdag 5 oktober 2011

TV kijken, meer spanning dan ontspanning

De meeste gespannen mensen zijn druk bezig met van alles en nog wat. Logisch want op het moment dat je werkelijk stil gaat staan, ga je voelen wat er is en dat is niet altijd fijn als je gespannen bent. Veel drukke mensen zijn gewend om te vluchten voor wat ze voelen. Ze leven op adrenaline van de ene activiteit naar de volgende, continu in de doe-modes. Je zou je ogen de kost kunnen geven aan de hoeveelheid mensen die niet 15 minuten rustig kunnen blijven zitten zonder de neiging te hebben wat te gaan doen.

TV als ultieme vluchtmiddel voor wat je voelt
TV kijken is de ideale manier om te vluchten voor hoe je jezelf voelt. Niet je eigen emoties zijn voelbaar, maar de emoties die je bijvoorbeeld bij Goeden Tijden ziet. Je sluit je eigen ‘minder’ fijne emoties en spanningen af en zet de deur open voor de emoties van de tv. De ontspanning die je ervaart komt doordat je tijdelijk niet in je lijf zit. Je zit met al je aandacht in de TV, waardoor je je eigen spanningen niet kunt waarnemen. Waar je niet met aandacht bent, kun je immers niet waarnemen. (Lees verder over omgaan met emoties.)

Ontspannen door afwezigheid
Ontspannen kun je door afwezig te zijn en door aanwezig te zijn. Als je niet in je lijf bent, kan je ‘geest’ ontspannen, net als in de droomloze fase van je slaap waarin je werkelijk ontspannen bent en je kunt opladen. Zodra je weer wakker wordt en met je aandacht weer in je lijf komt, wordt je weer bewust van de spanning die in je lijf zit en de spanning die het resultaat zijn van je gedachten, herinneringen en verwachting van de dingen die komen gaan.

Ontspannen door aanwezigheid
Op een diep niveau ontspannen kan door aanwezig worden van de spanning en deze aanvaarden. Yoga bied hiervoor prachtige technieken om vanuit aandacht de spieren aan te spannen om deze vervolgens te ontspannen. Vanuit meditatie kom je steeds diepere lagen van spanning tegen die je in je lijf opgeslagen zitten (die vaak gekoppeld zijn aan automatische gedragspatronen). Vanuit milde aandacht voor deze spanning, komt ruimte en ontspanning op een dieper niveau.

TV, spanning of ontspanning
Iedereen heeft zijn eigen stress niveau. De TV geeft dan ook eerder ontspanning voor gespannen mensen dan voor ontspannen mensen. Mensen die regelmatig mediteren of aan yoga doen, hebben een lager stress niveau. Zij zullen dan eerder opmerken dat de TV spanning verhoogt in plaats van verlaagt (O ja….er zijn altijd programma’s die uitzondering zijn op deze regel).