woensdag 30 maart 2011

Jezelf leren kennen door de ander

Je kunt jezelf het beste leren kennen door ontmoetingen met een ander. Bepaalde mensen kunnen het beste (of het slechtste) in je naar boven halen. In aanwezigheid van anderen komen emoties zoals boosheid of misschien haat naar boven terwijl je doorgaans deze gevoelens slechts weinig kent. Het omgekeerde kan natuurlijk ook dat je alleen liefde voelt in de aanwezigheid van iemand.

Een groot deel van onze emoties en gedragspatronen zitten verstopt in een onbewuste laag van onszelf. Bepaalde situaties en ontmoetingen met anderen halen deze emoties, overtuigingen en bijbehorende gedragingen naar de oppervlakte.

Emoties zijn jouw eigen verantwoordelijkheid 

Het is niet de situatie die bepaald hoe jij je gedraagt, maar hoe jij tegen de situatie aankijkt. 
Het zijn jouw emoties die je voelt en dus is het ook jouw verantwoordelijkheid hoe je ermee omgaat. Vanuit mindfulness kun je leren aanwezig te zijn in elk contact en kun je loskomen van deze diepgewortelde patronen. Wie ben jij onder die emoties?

De betekenis van emoties 

Hoe groter de emoties, hoe belangrijker datgene wat geraakt is in jou. Wat is dat? Het leven is een leerproces omdat iedere situatie en persoon nieuwe dingen in jou teweegbrengen zodat je altijd nieuwe dingen kunt leren over jezelf, te zijn met wat er is zodat je meer in balans bent. (lees verder over gedragspatronen) 
Verander wat je kunt veranderen, accepteer wat je niet kunt veranderen en heb de wijsheid om het verschil tussen beiden te kennen.

zaterdag 26 maart 2011

Bewust reageren op de omgeving

Gedrag veranderen kan

We reageren vaak volgens automatismen. Door aandachtig te zijn kun je de verschillende stappen in het proces bewust worden. Vervolgens ontstaat er de ruimte om een andere keuze te maken.

Hoe gedrag ontstaat

Het proces dat plaatsvindt, kan in 5 stappen ontleed worden.

  1. Prikkel: Je ontvangt een prikkel van buiten vanuit je zintuigen. Bv. een geluid of woorden die je hoort. Het kan ook een gedachte zijn die spontaan in je opkomt.
  2. Gevoelstoon: Direct met de prikkel ontstaat er een gevoel of eerste intuïtie wat niet altijd precies te omschrijven is. Dit kan een (on)aangenaam gevoel in je buik zijn.
  3. Gedachte / oordeel: Je vindt iets van wat je ervaart. Het geluid, de toon en de woorden worden door jou geïnterpreteerd bijvoorbeeld als beledigend en aanvallend. Lees verder over gedachten
  4. Emotie en lichamelijke gewaarwordingen: Hier ontstaan de emoties, vaak te herleiden tot de basisgevoelens: bang, blij, boos, bedroefd of varianten hiervan zoals spanning, irritatie en verdriet. De lichamelijke gewaarwordingen zijn de bekende lijfelijke reacties die meestal in het gebied van het gezicht tot en met de buik te ervaren zijn. Lees verder over omgaan met emoties
  5. Gedrag / reactie op gevoel (vermijdingsgedrag, maatregelen). De reactie is vaak uit te splitsen in wat je doet in ‘doen’ en ‘denken’. Gedrag / doen’ omvat o.a. afleiding zoeken, situatie verlaten/ vermijden, gedrag achterwege laten (niet-uiten), compensatiegedrag (extra je best doen) etc. Kortom wat doe je om de gevoelens niet te voelen en/of weg te maken.‘denken; omvat o.a. analyseren, mijmeren, rampscenario’s en oplossingen bedenken, mentaal herkauwen, jezelf geruststellen / uitschelden / moed inspreken.

Hoe bewuster je bent van de verschillende stappen, hoe makkelijker en sneller je eruit kunt stappen en een andere keuze kunt maken. Je kunt je gedrag, emoties en gedachten veranderen.