maandag 9 juli 2007

Intuitie en het effect van emoties en gedachten

Hoewel mijn ervaring is dat veel intuïtieve mensen vaak in staat zijn om veel te voelen, betekent (over)gevoeligheid niet noodzakelijk dat je intuïtief bent. Het kan je ook in de weg staan. Bedenk maar voor hoeveel rede je vatbaar bent als je echt boos of verdrietig bent. Kun je dan nog objectief kijken naar iemand? Hoor je dan werkelijk wat iemand zegt? Als je vol in een emotie zit, blokkeert dit de informatie en signalen die verder nog aanwezig zijn.

Intuïtief zijn zonder bewust iets te voelen 
Het tegenovergestelde kan ook. Ik kwam enige tijd geleden iemand tegen in een workshop (bij de belastingdienst :))....waarbij ik iedereen een verhaal liet vertellen wat klopte en een verhaal liet vertellen wat niet klopte. Deze man beweerde niet te voelen of iets non-verbaal te zien, maar wist gewoon hoe het zat. 100% goede score. Niet iedereen is echt een 'bewuste" voeler. Sommige zijn beter met hun andere zintuigen, zoals zien, horen, ruiken zonder het zelfs bewust te zijn. Iedereen heeft zijn eigen manier om informatie te verwerken.

Gedachten beïnvloeden hoe we ons voelen
De cognitieve psychologie stelt dat emoties voortkomen uit gedachten die we hebben. Vaak koppelen we direct de situatie aan wat we voelen. Bijvoorbeeld de file maakt dat we chagrijnig of geïrriteerd worden. Dit geldt niet voor iedereen. Het is de gedachte over de file, bijvoorbeeld: ‘heb ik dit weer’ of ‘zie je wel dat ik eerder had moeten vertrekken’, maakt dat je je geïrriteerd gaat voelen. Naast emoties zijn dus ook oordelen en overtuigingen een belangrijke blokkade van je signalen. Een sterke mening of overtuiging over iemand belemmert je om objectief te kijken naar deze persoon. Als je weet dat iemand een harde crimineel is, ben je dan nog in staat om de kwetsbaarheid en zachtheid van die persoon te zien, die hij misschien iets meer verstopt heeft? Of zie je alleen de harde buitenkant van deze persoon?

Intuïtie ontwikkelen is bewustzijn ontwikkelen
Wil je je intuitie ontwikkelen, dan moet je ook een stap zetten om je algehele bewustzijn te ontwikkelen. Bewustzijn van wat je voelt en ervaart maar ook bewust zijn van de gedachten en oordelen die jou belemmeren om objectief te kunnen blijven om de signalen die er zijn waar te kunnen nemen. Ik vergelijk intuïtie ontwikkeling vaak met wijn drinken. Je kunt je leven lang wijn drinken en slechts het verschil proeven tussen rode witte wijn, zoete, droge, lekkere en minder lekkere wijn. Een wijn connaisseur echter heeft heel bewust wijnen gedronken en vergeleken. Daarom kan het dat een wijn connaisseur precies weet uit welke gebied de wijn komt, in welke hout de wijn gerijpt heeft, welke druiven gebruikt zijn, etc. Zo werkt dat ook met intuïtie. Als je je ertoe inspant (of juist ontspant) kun je je bewust worden van de oordelen, overtuigingen, emoties en gevoelens die je belemmeren om helder te kunnen waarnemen.vrijdag 6 juli 2007

Wat is intuitie?

Om deze blog te beginnen, eerst eens uitleggen hoe ik intuitie zie:

Intuitie in het woordenboek van Dale geeft aan:
in·tu·ï·tie (de ~ (v.), ~s)
1 inzicht zonder nadenken => feeling, instinct
Intuïtie is inzicht zonder nadenken. 
Velen zeggen: “ik weet niet waarom, maar ik weet het gewoon”. Dit geldt voor veel mensen. Onbewust weten ze het, maar ze zijn niet bewust van de signalen die ze hebben opgepikt. Intuïtie is de naam die we vaak geven aan iets wat we wel (zeker) weten, maar waarvan de precieze redenen (de ratio) nog ontbreken.  Of het is iets wat de ander weet, omdat de ander het 'voelt', maar jij nog niet. Iets wat iedereen weet en snapt noemen we al snel niet intuitief meer. (lees verder over het ontwikkelen van je intuitie)

Hoe werkt intuïtie
Onze ratio heeft een kleine verwerkingscapaciteit. Je kijkt een keer de kamer in en noemt op wat je gezien hebt. Je zult merken dat je minder dingen op kunt noemen dan je daadwerkelijk gezien hebt. Je hebt het wel allemaal geregistreerd en in je onbewuste opgeslagen. Door met je onbewuste contact te maken, heb je een extra bron van informatie. Intuitiever zijn betekent dan ook bewuster zijn. Je bent je meer bewust van je onbewuste. Denk aan alle signalen die binnenkomen, alles wat je kunt voelen, zien, horen en proeven. (lees verder over keuzes maken op basis van je intuitie)

Mannen of vrouwen intuitiever?
Er wordt vaak gezegd dat vrouwen intuïtiever zijn dan mannen. Dit klopt ten dele :). Vaak hebben vrouwen meer contact met hun gevoelscentrum. Ze zijn zich meer bewust van wat ze voelen dan mannen. Vrouwen pikken dus op dit vlak meer signalen op en hebben ze dus een voorsprong wat betreft intuïtieve informatie. Het voelen is echter niet de enige bron van informatie en daarmee intuitie. Je kunt ook intuitief zijn zonder bewust veel te voelen. Wat voelen betreft is de huidige generatie mannen nu bezig de achterstand in te halen en is wel weer sensitiever en bewuster dan vorige generaties.